3rd Grade Mendez
3rd Grade Isberg
4th Grade de Villier
4th Grade Bodeman
5th Grade Elliot
5th Grade Mendez
6-1
6-2
7-1
7-2
8-1
8-2
9-1
9-2
10-1
10-2
11-1
11-2
12-1
12-2
 
1660
1520
2280
1580
3220
3680
-3600
-1400
3380
680
-800
-1760
1760
120
4540
-
2480
-
2700
3580
 
Crew
Score
3rd Grade Mendez
3rd Grade Isberg
4th Grade de Villier
4th Grade Bodeman
5th Grade Elliot
5th Grade Mendez
6-1
6-2
7-1
7-2
8-1
8-2
9-1
9-2
10
11
12
 
 
Score
Crew
-4560
-3870
-4770
-520
-4685
-4550
-2960
-2560
-2410
-380
-3150
-1360
-5360
-4250
-4800
-3230
-4850
 
 
 
 

SCOREBoaRD

1st Place +1000XP/500GP for Crew 

2nd Place +700XP/300GP for Crew 

3rd Place +400XP/100GP for Crew 

1st Place- Section 9-1

2nd Place -12th Grade

3rd Place-10th Grade 

Succession Mission

RETURNING CHAMPIONS